Logo

Rus

Blomsterpartiet foreslår at Norge skal lytte til Global Commmission on Drug Policy som anmoder til at bruk og besittelse av rusmidler avkriminaliseres og at rusmidler skal selges regulert. En aktuell løsning kan være at de minst risikable rusmidlene kan tillates solgt i matbutikker, rusbututikker og Vinmonopol, mens de mest risikable rusmidlene bare kan selges reseptfritt bak disken i apotek. Personer som er dømt for småskalaproduksjon, besittelse, salg og bruk av alle typer rusmidler som eneste lovbrudd, bør benådes og løslates. Nå bør norske helsemyndigheter begynne å utforme offisielle rusvettregler for flest mulig rusmidler, som bør være tilgjengelig på deres websider, slik at befolkningen får bedre tilgang til informasjon om trygg rusbruk i forkant av legaliseringen.


Rusavhengige som får substitusjonsbehandling, bør få velge medisiner helt fritt, få muligheten til å få utdelt større mengder, samt slippe å utsettes for kontroll. Sprøyterom bør bytte navn til rusrom. Der bør det være tillatt å bruke alle typer rusmidler og brukerne bør selv få bestemme metode for inntak.


Blomsterpartiet foreslår at disse rusmidlene skal selges regulert i Norge: DMT, ayahuascha, cannabis, MDMA, LSD, psilocybinsopp, ketamin, 2C-B, kratum, modafinil, opiater, benzodiazepiner, kokain og amfetaminer.tilbakepil


Om Blomsterpartiet     Kilder