Logo

Mat

Blomsterpartiet foreslår at matproduksjonen organiseres slik at alle kan få gratis eller billigere grønnsaker og frukt. En aktuell fremgangsmåte kan være investering i hydroponisk høydedyrking. Ved hjelp av denne teknologien kan Norge bli helt selvforsynt når det gjelder krydderplanter og salater. For å unngå emballering, konservering og transport av mat, kunne slike bygninger blitt utstyrt med roboter som tilberedet og serverete maten.


Med hensyn til vår helse, dyrevelferd og klima, foreslår Blomsterpartiet at offentlige institusjoner som grunnskolen, sykehus og Stortinget skal servere utelukkende vegansk mat. Videre bør all norsk matproduksjon gå over til å bli fullstendig plantebasert.tilbakepil


Om Blomsterpartiet     Kilder